Projekt och referenser

Här presenterar vi utvalda projekt och referenser där vi levererar våra produkter och lösningar.

Är ni intresserade av en genomgång av våra produkter, tveka inte att kontakta oss på telefon 08 - 12 875 050.

Kv Thor

Projekt/Referens

Kv Tor

PEAB bygger kvarteret Tor i det nya området Hyllievång i Malmö. Projektet är klart 2018. 

SIGA levererar tätningslösningar i form av Wigluv och Fentrim IS 2 för vind och slagregntäthet. 

Havsblick Kv Lichton

Projekt/Referens

Havsblick Kv Lichton

Thage i Skåne AB färdigställde Kv Lichton under 2017. 

SIGA har levererat tätningslösningar för insida fönster. Samtliga fönster är lufttätt anslutna med Fentrim IS 20.

Multibygg Kalmar

Projekt/Referens

Multibygg Sydost

SIGA levererar tätningslösningar för insida och utsida fönster samt tätning av överlappningar invändigt. 

Utvändig vind och regntäthet säkerställs med SIGA Wigluv, insida fönster tätas med Fentrim IS 20. 

Campus Växjö

Projekt/Referens

Linné-University Campus

SIGA levererar invändig lufftätning av fönster med Fentrim IS 20 samt tätningslösningar med Primur rulle för att säkerställa lufttät anslutning mellan åb-folie och platta/bjälklag. 

 

I Am Home Project

Projekt/Referens

I Am Home Projekt

Flerbostadshus i trä som färdigställs i Kalmar under 2018. 

Tätningslösningar bestående av Corvum 12/48 för invändig lufttät anslutning mellan ånbroms och fönsterkarm. Utvändig fönstertätning genomförd med vår diffusionsöppna tejp Wigluv 60. 

Projekt/Referens

Kv Embryot

Mitten av 2015 påbörjades arbetet med Kv Embryot: 433 student- och forskarlägenheter i Flemmingsberg.

Samtliga fönster i projektet har tätats med SIGA Fentrim IS 2. Alla loftgångs- och balkonganslutningar mot fasad har tätats med Fentrim.

Norrlands universitetssjukhus byggnad 5B

Projekt/Referens

Norrlands Universitetssjukhus

Byggnad 5B består av en huskropp i 7 våningar som byggs på med två våningar. Lokalerna kommer att innehålla ett fryshotell för ca 150 st lågtemperaturfrysar, kryofrysanläggning, lablokaler samt föreläsningslokaler och kontor.

Hela fastigheten renoveras och fönsterinfästning sker med Red Air Link från Rockwool. I Konstruktionen används Fentrim IS 2 för utvändig fönstertätning samt som skydd för Red Air Link. Invändigt tätas karm mot stomme med Fentrim IS 20. 

Projekt/Referens

Sollentuna Sjukhus

Under våren 2015 inleddes ombyggnationen av Sollentuna sjukhus. Nu har alla vårdgivarna flyttat ut från sjukhuset och ombyggnationerna invändigt har tagit fart. Under andra kvartalet 2018 beräknas ombyggnationen vara klar. Invändiga tätningar och överlappningar genomförs till stor del med produkter från SIGA.