SIGA, skydd för huset, hälsan och klimatet

SIGAs sortiment av produkter är branschledande när det gäller produkter för att bygga luft och vindtätt. Detta familjeföretag med säte i Schweiz startade 1965 och har sedan 1985 uteslutit gifter som lösningsmedel, formaldehyd eller skadliga plaster. SIGA lägger enorma resurser på att utveckla SIGA anställda och deras produkter genom kontinuerlig utveckling. SIGAs produkter håller en hög kvalitet och borgar för ett luft och vindtätt byggnadsskal. Siga-sverige.se är officiell återförsäljare för hela produktsortimentet i Sverige.

SIGA producerar en integrerad svit av tejp, membran, primer och tillbehör som tar hand om varje aspekt av luft, vind och vattentätning samt inre ångkontroll. Systemets produkter är åldersbeständiga samt oerhört lätta att applicera.

Fördelarna med ett luft och vindtätt hus

  • Minskning av uppvärmnings- och nedkylningskostnader när det gäller luftläckage och konvektiva energiförluster. Konvektion är ofta runt 40% av nettoförlusten av energin i en bostad och kan vara mycket mer i äldre byggnader.
  • Skydd mot byggskador orsakade av fukt och mögel.
  • Högre boende komfort utan drag med en bättreljudreduktion. 
  • Skydd mot skadedjur som annars kan leta sig in till isoleringen i otäta skarvar och anslutningar med skador som följd.

De flesta människor förstår varför det är viktigt att förhindra vatteninträngning i en byggnad, men att kontrollera ånga på insidan är minst lika viktigt. Vatten kommer alltid att hitta ett sätt. SIGAs Majvest  fasadmembran tillåter vattenånga att kondensera tillbaka till utsidan, Majvest är ett diffussionsöppet membran från insidan, men helt vatten och vindtätt från utsidan. I kombination med SIGA Majpell 5 på insidan, som är en ångbroms kommer din konstruktion vara väl skyddade från mögel och fuktskador. SIGA Majpell 5 förhindrar fuktig inomhusluft från att komma in i de kalla väggarna och skapa kondens i isoleringen. Majpell 5 har SD värde om 5, vilket skapar ett förhållande mellan inner och ettermembran som gör att eventuell fukt vandrar utåt i konstruktionen och dunstar bort.

SIGA är med sina 375 anställda marknadsledande inom utveckling, produktion och försäljning av högkvalitativa, giftfria produkter för byggindustrin, vilka sörjer för ett tätt byggnadsskal med diffussionsförmåga.

Med hjälp av SIGA-teknologi kan energiförbrukningen för att värma och kyla nybyggda eller renoverade hus sänkas väsentligt.

Personligt engagemang och kontinuerliga förbättringar utgör grunden för SIGAS varaktiga framgång på en globalt växande marknad.

Siga-sverige.se är officiell återförsäljare för hela produktsortimentet i Sverige.