Lufttät anslutning av ångspärr eller ångbroms

 

Här ansluter vi en åldersbeständig plastfolie lufttätt mot betongplattan. Produkten som används är SIGA Primur rulle.

Primur rulle är en färdighärdad fog på rulle där varje rulle är 8 meter, 8mm bred samt 4mm hög. Detta innebär att mängdberäkning av antalet löpmeter fog är väldigt enkel och ni säkerställer minimalt spill. Även om Primur rulle utsäts för lokalt tryck så smetas inte fogen ut, utan den återgår till sina 4mm i höjd och säkerställer på så sätt maximal lufttäthet. 

 

Viktigt att tänka på

Säkerställ att underlaget är torrt och fritt från lösa partiklar, borsta av eller damsug området där Primur ska appliceras. 

Steg för steg

  1. Rengör underlaget och säkerställ att det är torrt. 
  2. Montera ångspärren eller ångbromsen om inte detta redan är gjort. 
  3. Fäst den sida av Primur rulle som inte har något skyddspapper mot betongen eller bjälklaget.
  4. Ta bort skyddspapret på SIGA Primur rulle och anslut folien. 
  5. Skär rent plasten.

Instruktionsfilm